Proiect POCA

”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”

ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” în parteneriat cu ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST implementează, în perioada 25.10.2018 – 25.02.2020, proiectul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Operațiunea ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Proiectul are o valoare eligibilă de 948.596,67 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat este în valoare de 929.625,04 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității Comitex și Asociației  Astrico Nord-Est de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Persoana de contact

Irina Mihai – Manager proiect

Telefon/Fax: 021.311.2981

E-mail : office@fepaius.ro

Descarcare fisiere: Comunicat de presă lansareConferinta lansare proiect

”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector” , 18 decembrie 2018


ANUNT

Proiect POCA 112719: ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”,  

Conducerea ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” în parteneriat cu ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST a aprobat derularea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Expert 1– coordonator si metodologie culegere si prelucrare date

Expert 2– culegere si prelucrare date

Calendar de desfasurare :

15 ianuarie 2019 – depunere dosare ora 12:00

22 ianuarie 2019- comunicare rezultate ora 12:00

1.Obiectivul proiectului:

Realizarea unei analize diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil;

Descarcare fisiere:

Anunt selectie experti

Metodologie selectie experti