Informare

Servicii de informare a membrilor, intelegand gestionarea comunicarilor de interes specific intre membrii FEPAIUS, transmiterea catre membrii (asociatii/organizatii patronale si membrii acestora) a informatiilor de interes, privind in special : legislatia economica interna si internationala, conjunctura si oportunitatile economice interne si internationale, strategiile guvernamentale si regionale de dezvoltare, oferte si oportunitati economice ale organizatiilor financiar – bancare, studii de fezabilitate, de marketing general si secvential, transfer de tehnologie, alte informatii solicitate de membri.

In acest scop FEPAIUS editeaza si distribuie membrilor o publicatie lunara cu caracter informativ.

INFORMARE

FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR, CONFECTIILOR SI PIELARIEI