Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

Ministerul Economiei sprijină, prin Programul de creștere a competitivității industriale,  dezvoltarea   durabilă a întreprinderilor din industria prelucrătoare prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care are ca scop creșterea competitivității produselor  industriale realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile și reducerea decalajelor comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană.