Reprezentare

  • servicii de reprezentare a intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor (federatii si membrii acestora) in relatiile, negocierile si conflictele cu autoritatile se stat, organisme publice, presa organizatiile sindicale, slte organizatii neguvernamentale, sistemul cameral de industrie si comert, precum si cu organizatiile patronale similare internationale, organisemele UE si altele
  • desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri, in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social.
  • participa, impreuna cu ministerele, cu alte organisme guvernamentale, la elaborarea proiectelor de acte normative care reglementeaza activitatea economico – sociala, in domeniul industriei de textile, confectii si  pielarie

REPREZENTARE

FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR, CONFECTIILOR SI PIELARIEI